Pepsi chỉ 12k/ly

DDCINEMA KHUYẾN MÃI PEPSI CHỈ 12K/LY

Lưu ý:

- Số lượng khuyến mãi có hạn, chương trình sẽ dừng khi hết số lượng khuyến mãi.

;