FREE REFILL PEPSI

Với mỗi hóa đơn mua Pepsi ly hoặc Combo có Pepsi ly, quý khách sẽ được "làm đầy" 1 lần miễn phí khi đã uống hết.

- Quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn mua hàng để refill.

- Thời gian khuyến mãi từ ngày 15/11/2019.

-  Số lượng khuyến mãi có hạn, chương trình sẽ kết thúc khi hết số lượng khuyến mãi.

;