KHUYẾN MÃI TRƯỚC 10H VÀ SAU 22H

Đồng giá vé 45K khi đến xem phim tại DDC vào trước 10h hoặc sau 22h.

;