RAMBO: HỒI KẾT ĐẪM MÁU

Khởi chiếu: 24/12/2019

Đạo diễn
Adrian Grunberg

Diễn viên
Sylvester Stallone, Yvette Monreal, Óscar Jaenada

Thể loại
Hành động